MẪU THIẾT KẾ NHÀ LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN 5 TẦNG KIẾN TRÚC PHÁP NT-L3673

Thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền , Thiết kế nhà lô góc 3 mặt tiền , Thiết kế nội thất

Mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp: NT-L3673

Xem thêm các mẫu thiết kế nhà lô phố tại đây

Có thể bạn quan tâm Dịch vụ thiết kế nhà lô góc

  • Số tầng: 5 tầng
  • Chủ đầu tư: Gia đình anh Lê Minh Tuân.
  • Địa chỉ: TP – HẢI DƯƠNG.
  • Kích thước khu đất: 8,2m x 9,0m.
  • Kích thước nhà lô góc: 8,2m x 9,0m.
  • Kiến trúc sư thiết kế: KTS. Nguyễn Minh Thắng  và cộng sự.
  • Năm thi công: 2019

1. Thông tin chung về mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp theo yêu cầu gia chủ

1.1. Cơ cấu công năng sử dụng:

Tầng 1: Phòng khách + để xe.

Tầng 2: Phòng sinh hoạt chung + phòng ngủ + WC.

Tầng 3: 2 Phòng ngủ + 2WC.

Tầng 4: Phòng ngủ + Pòng ăn + bếp + WC.

Tầng 5: Phòng thờ + phòng giặt phơi + sân tiểu cảnh.

1.2.  Số tầng, phong cách kiến trúc:

Thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền, 5 tầng, phong cách kiến trúc Pháp.

2. Phương án kiến trúc mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp do KIẾN TRÚC NHÀ TRANH thể hiện:

2.1. Mặt bằng quy hoạch tổng thể mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT- L3673:

Ảnh: Mặt bằng tầng 1 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt bằng tầng 1 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.2. Phối cảnh tổng thể công trình mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT- L3673:

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.3. Mặt bằng chi tiết tầng điển hình mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673:

Ảnh: Mặt bằng tầng 2 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt bằng tầng 2 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673
Ảnh: Mặt bằng tầng 3 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt bằng tầng 3 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673
Ảnh: Mặt bằng tầng 4 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt bằng tầng 4 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673
Ảnh: Mặt bằng tầng 5 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt bằng tầng 5 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt đứng điển hình mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Mặt đứng điển hình mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.4. Một số phối cảnh mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT- L3673:

Ảnh: Phối cảnh 1 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh 1 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673 Ảnh: Phối cảnh 2 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh 2 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673 Ảnh: Phối cảnh 3 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh 3 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673 Ảnh: Phối cảnh 4 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh 4 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.5. Một số phối cảnh thiết kế nội thất các không gian phòng chức năng mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT- L3673:

2.5.1  Một số phối cảnh nội thất phòng khách và không gian để xe tầng 01:

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách 02 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách 03 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất không gian để xe mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất không gian để xe mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.5.2  Một số phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung tầng 02:

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung 02 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng sinh hoạt chung 03 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.5.3  Một số phối cảnh nội thất phòng ngủ bố mẹ tầng 03:

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ bố mẹ mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ bố mẹ mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ bố mẹ mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ bố mẹ 02 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.5.4  Một số phối cảnh nội thất phòng bếp ăn và phòng ngủ con tầng 04:

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn 02 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn 03 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn 04 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ con mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ con mẫu nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ con mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ con 02 mẫu nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

2.6. Một số hình ảnh thi công thực tế mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT- L3673:

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 01 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 01 mẫu nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 01 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 02 mẫu nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 03 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 03 mẫu nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 04 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 04 mẫu nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 05 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 05 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 06 mẫu thiết kế  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế 06 mẫu  nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673

Ngoài phối cảnh và mặt bằng ở trên, hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 5 tầng kiến trúc Pháp NT-L3673 còn có các bản vẽ mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng triển khai, mặt cắt kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu (mặt bằng, móng, dầm sàn, bể phốt, bể nước, cột, thép, …), chi tiết cấu tạo (cầu thang, ban công, vệ sinh, cửa,…), thiết kế kỹ thuật điện, kỹ thuật nước,thông tin liên lạc, hồ sơ kiến trúc mở rộng (sàn, trần), hồ sơ kiến trúc phụ trợ ngoài nhà (quy hoạch tổng thể mặt bằng, cổng, tường rào),….Hồ sơ thiết kế được tính toán theo phong thủy tuổi chủ đầu tư.

Chúng tôi là KIẾN TRÚC NHÀ TRANH – đơn vị chuyên tư vấn thiết kế và thi công hoàn thiện các công trình ngoại thất và nội thất như thiết kế biệt thựthiết kế nhà phốthiết kế sân vườn tiểu cảnh, nội thất văn phòng, chung cư, nhà hàng, khách sạn…và nhiều hạng mục công trình khác. Các bạn có thể tham khảo một số dự án nhà phốbiệt thự và nội thất mà chúng tôi đã thực hiện. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0904.799.796 và email: lienhe@nhatranh.vn để được tư vấn và đăng ký thiết kế nhà đẹp.

KIẾN TRÚC NHÀ TRANH

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ thiết kế nhà lô góc

Dịch vụ thiết kế nhà  phố

Dịch vụ thiết kế biệt thự

Dịch vụ thiết kế nội thất

Dịch vụ thiết kế sân vườn tiểu cảnh

Dịch vụ thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

MẪU THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN 4 TẦNG KIẾN TRÚC PHÁP NT- L3664

MẪU BIỆT THỰ LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN 4 TẦNG PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN NT-L3669

MẪU NHÀ LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN 6 TẦNG ĐỂ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI NT-L3663

CẢI TẠO MẪU NHÀ LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN 5 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN NT-L3657

MẪU THIẾT KẾ NHÀ LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN 6 TẦNG ĐỂ Ở KẾT HỢP KINH DOANH NT-L3671