THIẾT KẾ CẢI TẠO BIỆT THỰ VƯỜN 3 TẦNG KIẾN TRÚC PHÁP CÓ HÀNH LANG NỐI NT-B6385

Thiết kế biệt thự , Thiết kế nội thất

Mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối: NT-B6385

  • Số tầng: 3 tầng
  • Chủ đầu tư: Gia đình anh Vũ Đức Chung.
  • Địa chỉ: TP  – Bắc Ninh.
  • Kích thước khu đất: 16,0m x 25,0m.
  • Kích thước nhà lô góc: 16,0m x 25,0m.
  • Kiến trúc sư thiết kế: KTS. Nguyễn Minh Thắng  và cộng sự.
  • Năm thi công: 2019

1. Thông tin chung về mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối theo yêu cầu gia chủ.

1.1. Cơ cấu công năng sử dụng:

Tầng 1: Phòng khách kết hợp phòng thờ + 2phòng ngủ + nhà cầu + phòng bếp ăn +  WC.

Tầng 2: phòng sinh hoạt chung + 2 phòng ngủ + nhà cầu vườn tiểu cảnh + phòng giặt phơi + WC.

Tầng 3: phòng truyền thống gia đình kết hợp thờ phật.

1.2.  Số tầng, phong cách kiến trúc:

Thiết kế cải tạo biệt thự vườn, 3 tầng, kiến trúc pháp,có nhà cầu liên hoàn khối nhà chính và nhà bếp ăn, tiểu cảnh sân vườn.

2. Phương án kiến trúc mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối do KIẾN TRÚC NHÀ TRANH thể hiện:

2.1. Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385:

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Hình ảnh hiện trạng trước khi thiết kế và thi công mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

2.2. Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385:

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể 01 mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

2.3. Mặt bằng chi tiết tầng điển hình mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385:

Ảnh: Mặt bằng chi tiết mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Mặt bằng chi tiết mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

2.4. Một số phối cảnh nội thất mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385:

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng khách mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng bếp ăn mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thay đồ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thay đồ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ - làm việc mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ – làm việc mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ - làm việc mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng ngủ – làm việc mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ảnh: Phối cảnh nội thất phòng thờ cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối NT- B6385

Ngoài phối cảnh và mặt bằng ở trên, hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vườn 3 tầng kiến trúc Pháp có hành lang nối  NT- B6385 còn có các bản vẽ mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng triển khai, mặt cắt kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu (mặt bằng, móng, dầm sàn, bể phốt, bể nước, cột, thép, …), chi tiết cấu tạo (cầu thang, ban công, vệ sinh, cửa,…), thiết kế kỹ thuật điện, kỹ thuật nước,thông tin liên lạc, hồ sơ kiến trúc mở rộng (sàn, trần), hồ sơ kiến trúc phụ trợ ngoài nhà (quy hoạch tổng thể mặt bằng, cổng, tường rào),….Hồ sơ thiết kế được tính toán theo phong thủy tuổi chủ đầu tư.

Chúng tôi là KIẾN TRÚC NHÀ TRANH – đơn vị chuyên tư vấn thiết kế và thi công hoàn thiện các công trình ngoại thất và nội thất như thiết kế biệt thựthiết kế nhà phốthiết kế sân vườn tiểu cảnh, nội thất văn phòng, chung cư, nhà hàng, khách sạn…và nhiều hạng mục công trình khác. Các bạn có thể tham khảo một số dự án nhà phốbiệt thự và nội thất mà chúng tôi đã thực hiện. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0904.799.796 và email: lienhe@nhatranh.vn để được tư vấn và đăng ký thiết kế nhà đẹp.

KIẾN TRÚC NHÀ TRANH

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ thiết kế nhà lô góc

Dịch vụ thiết kế nhà  phố

Dịch vụ thiết kế biệt thự

Dịch vụ thiết kế nội thất

Dịch vụ thiết kế sân vườn tiểu cảnh

Dịch vụ thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh