MẪU THIẾT KẾ NHÀ LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN 6 TẦNG ĐỂ Ở KẾT HỢP KINH DOANH NT-L3671

Thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền , Thiết kế nhà lô góc 3 mặt tiền

Mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Xem thêm các mẫu thiết kế nhà lô phố tại đây

Có thể bạn quan tâm Dịch vụ thiết kế nhà trên đất méo

Có thể bạn quan tâm Dịch vụ thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

Có thể bạn quan tâm Dịch vụ thiết kế nhà lô góc

  • Số tầng: 6 tầng
  • Chủ đầu tư: Gia đình anh Mai Huy Thông.
  • Địa chỉ: Thường Tín – Hà Nội.
  • Kích thước khu đất: 10,0m x 9,0m.
  • Kích thước nhà lô góc: 10,0m x 9,0m.
  • Kiến trúc sư thiết kế: KTS. Nguyễn Minh Thắng, KS. Đỗ Xuân Hưng và cộng sự.
  • Năm thi công: 2018

1. Thông tin chung về mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh theo yêu cầu gia chủ

1.1. Cơ cấu công năng sử dụng:

Tầng 1: không gian kinh doanh + để xe.

Tầng 2: không gian kinh doanh ( phòng khám nha khoa ).

Tầng 3: Phòng khách + bếp + ăn + Phòng ngủ + WC.

Tầng 4: 2Phòng ngủ + 2WC.

Tầng 5: Phòng ngủ + phòng thờ + phòng đa năng + WC.

Tầng 6: Phòng giặt phơi + Phòng máy phát + sân.

1.2.  Số tầng, phong cách kiến trúc:

Thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền, 6 tầng, phong cách kiến trúc hiện đại.

2. Phương án kiến trúc mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh do KIẾN TRÚC NHÀ TRANH thể hiện:

2.1. Mặt bằng quy hoạch tổng thể mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT- L3671:

2.2. Phối cảnh tổng thể công trình mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT- L3671:

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh tổng thể mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

2.3. Mặt bằng chi tiết tầng điển hình mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671:

Ảnh: Mặt bằng tầng 01 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Mặt bằng tầng 01 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671
Ảnh: Mặt bằng tầng 02 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Mặt bằng tầng 02 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671
Ảnh: Mặt bằng tầng 03 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Mặt bằng tầng 03 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671
Ảnh: Mặt bằng tầng 04 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Mặt bằng tầng 04 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671
Ảnh: Mặt bằng tầng 05 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Mặt bằng tầng 05 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671
Ảnh: Mặt bằng tầng 06 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Mặt bằng tầng 06 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

2.4. Một số phối cảnh mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT- L3671:

Ảnh: Phối cảnh 02 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 02 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 03 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 03 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

2.5. Một số phối cảnh phương án so sánh mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT- L3671:

Ảnh: Phối cảnh 04 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 04 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 05 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 05 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 06 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 06 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 07 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 07 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 08 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 08 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 09 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Phối cảnh 09 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

2.5. Một số ảnh chụp thi công  mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT- L3671:

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 1 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 1 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671 Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 2 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 2 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671 Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 3 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 3 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671 Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 4 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 4 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671 Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 5 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 5 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671 Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 6 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ảnh: Hình ảnh thi công thực tế góc 6 mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671

Ngoài phối cảnh và mặt bằng ở trên, hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu thiết kế nhà lô góc 2 mặt tiền 6 tầng để ở kết hợp kinh doanh NT-L3671 còn có các bản vẽ mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng triển khai, mặt cắt kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu (mặt bằng, móng, dầm sàn, bể phốt, bể nước, cột, thép, …), chi tiết cấu tạo (cầu thang, ban công, vệ sinh, cửa,…), thiết kế kỹ thuật điện, kỹ thuật nước,thông tin liên lạc, hồ sơ kiến trúc mở rộng (sàn, trần), hồ sơ kiến trúc phụ trợ ngoài nhà (quy hoạch tổng thể mặt bằng, cổng, tường rào),….Hồ sơ thiết kế được tính toán theo phong thủy tuổi chủ đầu tư.

Chúng tôi là KIẾN TRÚC NHÀ TRANH – đơn vị chuyên tư vấn thiết kế và thi công hoàn thiện các công trình ngoại thất và nội thất như thiết kế biệt thựthiết kế nhà phốthiết kế sân vườn tiểu cảnh, nội thất văn phòng, chung cư, nhà hàng, khách sạn…và nhiều hạng mục công trình khác. Các bạn có thể tham khảo một số dự án nhà phốbiệt thự và nội thất mà chúng tôi đã thực hiện. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0904.799.796 và email: lienhe@nhatranh.vn để được tư vấn và đăng ký thiết kế nhà đẹp.

KIẾN TRÚC NHÀ TRANH

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ thiết kế nhà lô góc

Dịch vụ thiết kế nhà  phố

Dịch vụ thiết kế biệt thự

Dịch vụ thiết kế nội thất

Dịch vụ thiết kế sân vườn tiểu cảnh

Dịch vụ thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

Xem thêm:

MẪU THIẾT KẾ NHÀ LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN 5 TẦNG KIẾN TRÚC PHÁP NT-L3673

MẪU NHÀ LÔ GÓC HAI MẶT TIỀN 6 TẦNG ĐỂ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI NT-L3663